Nasze usługi

Prawo cywilne
Reguluje ono zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków.
Więcej
Prawo gospodarcze
Doradzamy począwszy od etapu planowania działalności gospodarczej, poprzez reprezentację w sprawach sądowych.
Więcej
Prawo rodzinne
Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiący niejako uzupełnienie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Więcej
Prawo spadkowe
Sądzenie się o spadek, sprawy o zachowek, kwestie długów pospadkowych to postępowania, które mogą dotknąć każdego z nas.
Więcej
Prawo administracyjne
W ramach swoich usług świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy przed wszelkimi instytucjami we wszelkich prawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Więcej
Prawo karne
Zatem nie popełnia przestępstwa ten, którego czyn nie jest zagrożony karą, ani ten który może udowodnić w czasie popełnianego czynu zabronionego swoją niepoczytalność ...
Więcej
ul. Pułaskiego 10 lok. 4,
95-200 Pabianice