Prawo cywilne

Umowy cywilnoprawne to umowy dotyczące nieruchomości, ruchomości jak i wszelkiego rodzaju usług. Najczęściej zawierane umowy, takie jak:

  • umowa o świadczenie usług,
  • umowa sprzedaży,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenia,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa o dostawę,
  • umowa pożyczki,
  • umowa darowizny,
  • umowa najmu,
  • umowa spedycji lub przewozu.

ul. Pułaskiego 10 lok. 4,
95-200 Pabianice