Prawo karne

Świadczone przez nas wsparcie obejmuje w szczególności:

  • pomoc prawną we wszelkich sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, medycznych, czy też sprawach o wypadki komunikacyjne;
  • pomoc w postępowaniach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych;
  • doradztwo i reprezentację w sprawach o wykroczenia;
  • reprezentację oraz doradztwo w sprawach karnych wykonawczych, w tym o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, czy odroczenie wykonania kary;
  • doradztwo oraz reprezentację w sprawach karnych skarbowych.

ul. Pułaskiego 10 lok. 4,
95-200 Pabianice