Prawo rodzinne

Świadczymy pomoc prawną w sprawach rodzinnych, a w szczególności:

  • w sprawach o rozwód i separację;
  • w sprawach alimentacyjnych, obejmujących zarówno alimenty na rzecz dzieci oraz współmałżonka;
  • w zakresie kształtowania władzy władzy rodzicielskiej, a mianowicie o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • w sprawach o uregulowanie oraz egzekucję kontaktów;
  • w sprawach o ubezwłasnowolnienie;
  • a także we wszelkich sprawach majątkowych, w tym o podział majątku wspólnego, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

ul. Pułaskiego 10 lok. 4,
95-200 Pabianice